Psychoterapia indywidualna dorosłych

Rozpoczęcie psychoterapii poprzedzają konsultacje psychologiczne, które pozwalają rozpoznać na czym polega trudność zgłaszającej się osoby, jakie są jej oczekiwania i wybrać najlepszą formę pomocy. Najczęściej są to 2 – 3 spotkania z terapeutą. Konsultacje są często wstępem do psychoterapii.


Psychoterapia jest metodą leczenia i wspomagania rozwoju polegającą na intencjonalnym oddziaływaniu na psychikę człowieka za pomocą technik i narzędzi psychologicznych.

Służy leczeniu zaburzeń emocjonalnych (min. depresji, nerwic, lęków, zaburzeń jedzenia, trudności w relacjach z ludźmi) i zaburzeń osobowości.

Psychoterapia odbywa się w kontakcie z terapeutą podczas systematycznych sesji psychoterapeutycznych. Poprzez szczerą rozmowę możesz spotkać się ze swoimi uczuciami, fantazjami oraz myślami, pogłębiając przez to samoświadomość. Terapia służy wypracowaniu stałych zmian, które prowadzą do rozwoju, pomaga odzyskać kontrolę nad własnym życiem. W jej efekcie będziesz podejmował lepsze wybory dotyczące różnych aspektów własnego życia, a przez to zwiększysz satysfakcję z niego.
Dzięki psychoterapii możesz osiągnąć wewnętrzny spokój, ale także nabyć zasobów potrzebnych do przezwyciężania trudności.