Psychoterapia dzieci i młodzieży

Psychoterapia dzieci i młodzieży różni się od terapii dorosłych. W pierwszej wizycie uczestniczą sami rodzice i ma ona na celu zebranie dokładnego wywiadu dotyczącego rozwoju dziecka, jak i określenie jego trudności oraz sposobu funkcjonowania.

Podczas drugiej wizyty terapeuta poznaje dziecko, w zależności od gotowości małego pacjenta zostaje on sam w gabinecie z terapeutą lub też jest z rodzicami. Spotkanie z dzieckiem jest potrzebne, by pogłębić diagnozę problemu. Jeśli przeprowadzona diagnoza wykazała potrzebę psychoterapii dziecka, ustala się cel i plan pracy terapeutycznej. Sesje terapeutyczne przyjmują formę zabawy lub też rozmowy, w zależności od wieku dziecka.

Psychoterapia pomaga dzieciom i młodzieży uporać się z problemami takimi jak: nieśmiałość, lęk, nadpobudliwość, trudności w nauce (lęki szkolne, strach przed oceną, problemy z koncentracją), problemy w zachowaniu, trudności związane z sytuacją rodzinną, chwiejność emocjonalna, natręctwa, zaburzenia nerwicowe i inne.