Interwencja kryzysowa

Jest to forma pomocy dla osób doświadczających trudnych , stresujących i obciążających psychicznie zdarzeń.  Celem interwencji jest zapewnienie takiej osobie poczucia bezpieczeństwa, obniżenia poczucia lęku i wsparcia niezbędnego do poradzenia sobie z trudnościami.

 

Jest to krótkoterminowa forma pomocy trwa zwykle od kilku do kilkunastu spotkań.