O mnie

Nazywam się Agata Morawska. Jestem psychologiem i psychoterapeutą w trakcie procesu certyfikacji. Uzyskałam tytuł mgr psychologii w 2012 roku, studiowałam w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej we Wrocławiu. W 2017 roku ukończyłam całościowy czteroletni kurs psychoterapii w Śląskiej Szkole Psychoterapii w Gliwicach­ szkolenie jest rekomendowane przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne. Dodatkowo w trakcie szkolenia uzyskałam tytuł asystenta psychodramy. Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Swoją pracę poddaję stałej superwizji.

Jako psychoterapeuta prowadzę psychoterapię zgodnie ze standardami Kodeksu Etyczno- Zawodowego Psychologa i Psychoterapeuty. Pracuję w nurcie psychodynamicznym, dla uzyskania maksymalnej skuteczności oddziaływań terapeutycznych uzupełniam pracę interwencjami psychodramatycznymi. Posiadam doświadczenie w prowadzeniu terapii indywidualnej i grupowej, które zdobywałam pracując pod stałą superwizją m.in. w:

  • Oddziale Leczenia Nerwic w Szpitalu MSW w Jeleniej Górze
  • Dziennym Oddziale Psychiatrycznym dla Dzieci i Młodzieży w Szpitalu MSW w Jeleniej Górze
  • Dolnośląskim Centrum Zdrowia Psychicznego we Wrocławiu

Obecnie w ramach pracy zawodowej zajmuję się :

  • Terapią indywidualna i grupową dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych
  • Diagnozą psychologiczną dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych