Cennik

Konsultacja psychologiczna – 100 zł ( 50 min)

Psychoterapia indywidualna – 100 zł ( 50 min)

Psychoterapia indywidualna dzieci i młodzieży- 100 zł ( 50 min)

Interwencja kryzysowa - 100 zł (50 min)

Diagnoza psychologiczna ( testy osobowości, inteligencji i inne) - od 150 zł